RADUNO TORINO 2013

SHIBA

GIUDICE: TAKAHASHI TADASHI

Foto

 

CAMPIONI MASCHI 

1° ECC Ch Takashi no homare go senshuu takashihama 

Prop. All.to di casa Saporito

2° ECC Ch Akiryuugo shon'you kensha

Prop. Manni Lisa

3° ECC Ch Kitano 

Prop. Zozzaro Giovanni

 

LIBERA MASCHI

1° ECC Samurai giardini di Meiji CAC BOB

Prop. Zozzaro Giovanni

2° ECC Waka no Shuutettsu go kishuu koborisou 

Prop.Di Casa Saporito

 

INTERMEDIA MASCHI

1° ECC Koki go Shun'you kensha

Prop. Manni lisa

2° ECC Nachi go Kanagawa Shirai 

Prop.All.to del Biagio

3°ECC Shuuei no Shintetzu go Shuueisou

Prop. Kawatika K.

 

GIOVANI MASCHI

1°ECC Genki go del Biagio M GIOV

Prop. All.to del Biagio

2°B Kunitaro go di casa Saporito

Prop. Porro A.

 

JUNIORES MASCHI

1° MP haran Yoshi

Prop.Gareri V.

 

BABY MASCHI

1° MP Hiro go di casa Saporito

Prop.Scalise R.

2° P Soryuha go Tessaiga

Prop.Cellari M.

 

 

CAMPIONI FEMMINE

1°ECC CH Akira BOS

Prop: Zozzaro Giovanni

 

LIBERA FEMMINE 

1° ECC Shibumi del Biagio CAC

Prop. All.to del Biagio

2° ECC Baciami Ancora

Prop: Zozzaro Giovanni

3°MB fallcreek black gem

Prop. Sardonini Stefano

4° B beniana go Shun'you Kensha

Prop: Manni Lisa

 

INTERMEDIA FEMMINE 

1° ECC tanak del Biagio RIS CAC

Prop. All.to del Biagio

2° MB Iki go di casa Saporito

Prop: Ghiuta S.

 

GIOVANI FEMMINE

1° MB Yumiko go di casa Saporito

Prop. All.to di casa Saporito

2° MB tintown's honey go my Muffin

Prop.All.to My Muffin

3° MB Jungu dei Samurai

Prop: Manni Lisa

4° B Airwild Wasi kin'i

Prop. Vigilati S.

4° B Yume go di casa Saporito

Prop. Frontini G.

 

JUNIORES FEMMINE

1° MP Daikichi Kamiwaza

Prop.All.to My Muffin

2° P Kami

Prop.Ghiuta S.

 

BABY FEMMINE

1° P Sango go tessaiga

Prop.Priante S.